Om meg

KJETIL LARSEN

Spesialist i skade- og smerterehabilitering / uavhengig smerteforsker

BAKGRUNN

Kjetil forlater Norge for å studere medisin i utlandet ila. 2021. Klinikken i Oslo nedlegges derfor sent 2020 / tidlig 2021. Online-konsultasjoner vil fortsette å være tilgjengelige.

Hans initielle profesjonelle bakgrunn var innen elektromekanikk, hvor han jobbet med reguleringssystemer, PLS-programmering, automatisering, oppkobling m.m. Hans interesse for muskelskjelett-problematikk oppstod fra hans egne, slitsomme problemer, som tilsynelatende ingen klarte å få hjulpet ham med. Dette utløste en selvutdannings-reise for i forsøk på å finne en løsning, først, primært, innen muskelskjelett-feltet, i 2012, og deretter innenfor nevrologiske og radiologiske felt, fra 2016. Han var etterhvert i stand til å totalt kurere alle sine smerteproblemer, og fordi han synes både læringen og praksisen var spennende, spekulerte han i en mulig fremtidig karriere innenfor denne profesjonsgrenen.

I 2014 bestemte Kjetil seg for å si opp sin hverdagsjobb og satse på entreprenørskap innenfor styrketrening og idrettsrehabilitering. Han hadde på dette tidspunktet hjulpet venner og familie på hobbybasis i ett par år. Han behøvde først en lisens for å kunne palpere og trene klienter, og derfor ble en personlig trener-utdannelse et naturlig førstevalg for å legitimere opplegget. Dette ble gjort, og “Trening & Rehab” ble dannet i November 2014. Ettersom tiden gikk, mottok Kjetil stadig pasienter mer med alvorlige-, men ofte såkalt idiopatiske skader, og han var tvunget til å finne nyskapende løsninger for disse pasientene. Videre utdanningbestrebelser innenfor nevrologi, kombinert med noe stahet, resulterte i diagnostiske- og rehabiliteringsprotokoller for et mangfold av vanskelige lidelser, slik som nakkesleng-assosierte lidelser, thoracic outlet syndrom, lumbosacralt plexus entrapment syndrom og intrakraniell hypertensjon, som har medført gode og reproduserbare kliniske resultater.

Én ting førte til en annen, og i 2017 bestemte Kjetil seg for å sette seg inn i muskelskjelett- og vaskulær ultralyddiagnostikk. Dette, i hovedsak for å hjelpe ham med å raskt utelukke alvorlige problemstillinger slik som vertebrobasilær insuffisiens, et sjeldent problem som av og til preger TOS-pasienter, for å unngå feildiagnostikk og feilbehandling hos sårbare pasientgrupper. Flere bøker og kursrekker, samt mange klinikkkvelder med egentrening ble gjort. Etter ca. seks måneder oppdaget Kjetil at tolkning av ultralyd, og MR-bilder ikke var så veldig forskjellige fra hverandre. Igjen ble det innkjøp av nye bøker, denne gangen innen radiologi for både muskelskjelett, ryggrad og hode. Ett steg av gangen.

Introduksjonen av billeddiagnostikk viste seg å ha en svært positiv innflytelse på Kjetils bedrift og omdømme, siden det nå tillot ham å bevise mange av hans teorier og påstander med noe mer enn bare logikk og anekdoter. Han ble oppmuntret til å publisere arbeidet sitt av en journaleier, og i 2018 publiserte Kjetil sin første studie, da om korsryggproblemer og gjeldende patomekanismer. Kjetils forskningsbestrebelser har per dags dato ført til tusenvis av følgere på internasjonal basis, hvor ca. 2000 av disse er leger rundt om i verden. Videre, siden 2018, har totalt åtte studier blitt skrevet, og flere av dem co-publisert med andre internasjonale legespesialister.

Ettersom Kjetils følgerbase økte i størrelse, oppstod også anmodinger om utdanning og kursing. Dette førte til utviklingen av hans “Objective Biomechanics” (OB) kursrekke, som tar sikte på å lære bort logiske og evidensbaserte diagnostiske og terapeutiske fremgangsmåter i behandlingen av et stort antall muskelskjelett- og relaterte tilstander. Kjetil underviser i OB-protokollene internasjonalt.

Mot slutten av 2019 var ca. 90% av Kjetils pasienter hardt smerte- og funksjonsrammede. På dette tidspunktet innså han at det opprinnelige firmanavnet ikke lenger representerte hans égentlige arbeid. På grunn av dette ble overgangen til “MSK Neurology” iverksatt. Kjetil planlegger å opprette et internasjonalt senter for diagnostikk og behandling av kroniske smerter i Spania, sannsynligvis ila. de neste fem årene.

Konferansepresentasjoner

FORSKNING

Følg Kjetil på ResearchGate

UTDANNING

 • DST: Certified personal trainer
 • UCSF: Introduction to clinical neurology
 • ICO: Neuro-ophthalmology essentials
 • MTSS: Musculoskeletal ultrasonography, level 1
 • MTSS: Musculoskeletal ultrasonography, level 2
 • MTSS: Musculoskeletal ultrasonography, level 3
 • ABCvascular: Carotid and vertebral artery ultrasound
 • ABCvascular: Lower Limb Venous System: Deep and Superficial Veins
 • ABCvascular: Basic ultrasound principles
 • NeuroKinetic Therapy level 1
 • NeuroKinetic Therapy level 2
 • NeuroKinetic Therapy level 3
 • Anatomy in Motion
 • IMS Dry needling del 1, basic
 • IMS Dry needling del 2, advanced
 • Prof. Ann Cools: Advanced shoulder rehabilitation
 • Mike Reinold: Recent advances in evidence-based evaluation and treatment of the shoulder
 • Bodymaster method: Spinal manipulation & mobilization technique masterclass
 • Bodymaster method: Muscle energy techniques
 • Rocktape Basic
 • Rocktape Performance
 • FES: Complete Knee & Ankle-Foot Conditioning 2.0
 • EBFA: Biomechanics of lower back pain
 • EBFA: The functional foot and ankle level 1

Kjetil har også treårig utdanning innen elektromekanikk.